Jdi na obsah Jdi na menu
 

Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy Železný Brod, Slunečná 327, příspěvkové organizace.

   

 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 se uskuteční dne 6. 5. 2024 v době od 9.00 do 11.00 a od 12.00 do 16.00 hodin v budově mateřské školy. 

 

Zápis do MŠ na školní rok 2024/2025


            Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Pokyny pro zápis:

Zákonný zástupce dítěte vyplní elektronický předzápis, případně si žádost vyzvedne v listinné podobě v budově mateřské školy ve všedních dnech od 8.00 do 14.00.

Dokumenty řádně vyplněné a podepsané, včetně lékařského potvrzení, odevzdá zákonný zástupce v budově mateřské školy 6. května od 9.00 do 16.00.


K zápisu není nutné se dostavit i s dítětem.
Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
V budově mateřské školy  zákonní zástupci dítěte obdrží:

  • přidělené registrační číslo
  • informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům

V den zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 8.00 do 16.00 i žádosti podané nebo zaslané před zápisem stejnou váhu. Nebude vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do mateřské školy podle pořadí podání žádosti.

Termín zveřejnění výsledku zápisu je 30 dní od termínu zápisu. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn 15 dní na vstupních dveří a na internetových stránkách mateřské školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonnému zástupci zasláno po ukončení správního řízení poštou do vlastních rukou, případně bude předáno osobně proti podpisu v mateřské škole.

Žádosti se posuzují podle jednotlivých kritérií.

KRITÉRIA ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

Školský obvod spádové mateřské školy je území města Železný Brod a spádové části Horská Kamenice, Jirkov, Střevelná, Hrubá Horka, Malá Horka, Splzov, Pelechov, Těpeře, Chlístov, Bzí a Veselí (dále školský obvod)

 

  1. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Železný Brod, které dovrší k 31. 8. 2024 věku 5 let (povinné předškolní vzdělávání - poslední rok před zahájením školní docházky). 
  2. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Železný Brod, včetně 11 obecních částí, které dovrší k 31. 8. 2024 nejméně věku 3 let, podle data narození od nejmladších po nejstarší. 
  3. Dítě s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Železný Brod, včetně 11 obecních částí, které dovrší k 31. 8. 2024 3 let, podle data narození od nejmladších po nejstarší, jehož sourozenec se v mateřské škole vzdělává a bude nadále vzdělávat ve školním roce 2024/2025.
  4. Dítě s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Železný Brod, které dovrší k 31. 8. 2024 nejméně 3 let, podle data narození od nejmladších po nejstarší.
  5. Do naplnění kapacity mohou být přijaty děti mladší 3 let, nejdřív však od dvou let, které mají trvalé bydliště ve školském obvodu Železný Brod. 

 

V Železném Brodě dne 15. 3. 2024

Daniela Lufinková

ředitelka MŠ