Jdi na obsah Jdi na menu
 

8. 4. 2021

Informace k provozu od 12. 4. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

 v mateřských školách:

 • dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí
 •  děti rodičů vybraných profesí:

§ Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
zaměstnanci bezpečnostních sborů,
příslušníci ozbrojených sil,
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

 • dítě nemá příznaky onemocnění COVID -19
 • dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedlo samo nebo které mu bylo provedeno jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření
 • děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu  

TESTOVÁNÍ

 • bude probíhat dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek) /v případě nepřítomnosti dítěte v tento den, se provede test v den přítomnosti dítěte/
 • bude pomocí LEPU testu
 • dítě se bude testovat samo za přítomnosti zákonného zástupce pod dohledem zaměstnance mateřské školy
 • testovat se nemusí dítě, které:
  • doloží, že prodělalo COVID-19  a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní
  • doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního testu ze zdravotnického zařízení, který není starší než 48 hodin 

 • a postupem testování bude dítě i jeho zákonný zástupce seznámen zaměstnancem školy, který bude na průběh testování dohlížet

 • dítě i jeho zákonný zástupce musí čekat na výsledek testu 15 minut před budovou školy

 • dítě bude do budovy mateřské školy přijato pouze s negativním výsledkem testu

V případě, že zákonný zástupce dítěte nesouhlasí s přítomností dítěte v mateřské škole, musí jej řádně omluvit. V případě zájmu kontaktuje učitelku, která mu může poskytnout některé materiály, se kterými pracují děti v mateřské škole. Škola není povinna zajišťovat distanční vzdělávání.

LEPU TEST, obrázkový návod

 

Mateřská škola udělá maximum pro to, aby testování a návrat do školky byl pro dítě co nejsnazší.