Jdi na obsah Jdi na menu
 

27. 3. 2023

Informace k zápisu pro školní rok 2023/2024

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 se uskuteční dne 3. 5. 2023 v době od 9.00 do 16.00 hodin v budově mateřské školy. Zvláštní zápis pro cizince s dočasnou ochranou se uskuteční dne 5. 6. 2023 od 9.00 do 15.00 hod. Žádost o přijetí 2023/2024 - cizinci

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a formulář pro vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu si mohou zákonní zástupci stáhnout na webových stránkách školy v ELEKTRONICKÉM PŘEDZÁPISU, případně vyzvednout osobně v mateřské škole v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.30 hodin. 

K zápisu se dostaví zákonní zástupci s těmito dokumenty:

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně potvrzení od pediatra
  • Rodný list dítěte
  • Platný doklad totožnosti zákonného zástupce ( příslušníci jiného státu cestovní pas a povolení k pobytu)
  • Potvrzení o trvalém pobytu dítěte (není-li shodný s trvalým pobytem zákonného zástupce)

Zápis je povinný pro děti, které do 31. 8. 2023 dovrší věku pěti let.

K žádosti o přijetí bude dítěti při zápisu přiděleno Registrační číslo, pod kterým bude evidován průběh přijímacího řízení.
O přijetí bude rozhodnuto ve správním řízení ředitelkou mateřské školy. 
Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 30 dnů od data zápisu.
Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů na vstupních dveřích a webových stránkách mateřské školy. 
Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno zákonnému zástupci osobně, případně doručeno poštou do vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů.

Pravidla a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou zveřejněny na webových stránkách mateřské školy v sekci Přijímací řízení.