Jdi na obsah Jdi na menu
 

7. 4. 2021

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ platná pro školní rok 2021/202

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2021/2022

Vyplněnou žádost můžete v termínu od 4. 5. do 7. 5. 2021 doručit několika způsoby:

  1. přinést osobně do budovy mateřské školy (8 - 12)
  2. poslat poštou na adresu: Mateřská škola Železný Brod, Slunečná 327, příspěvková organizace, Železný Brod 46822
  3. vhodit do schránky u hlavního vchodu budovy, obálku označte: „Zápis“
  4. poslat datovou schránkou jezk4z5
  5. odeslat e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem na adresu msslunickozb@volny.cz, do předmětu nutno uvést: „Zápis 2021/2022“

Pokud nemáte možnost tisku, formulář si po předchozí telefonické dohodě můžete vyzvednout v budově mateřské školy.


Po doručení žádosti Vám bude přiděleno evidenční číslo, pod kterým bude evidován celý průběh přijímacího řízení.

Termín zveřejnění výsledku zápisu je stanoven na 24. 5. 2021.

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonný zástupce písemně v zákonné lhůtě dle správního řádu.

Zákonný zástupce přijatého dítěte neprodleně oznámí, že dítě do mateřské školy nastoupí. V opačném případě písemně oznámí, že dítě do mateřské školy nenastoupí.

Po vyrozumění o přijetí se zákonný zástupce dostaví do budovy mateřské školy na informační schůzku, kde si vyzvedne další potřebné dokumenty a získá důležité informace k provozu školy.

Vyplněné dokumenty zákonný zástupce odevzdá v budově mateřské školy do předem určeného termínu.