Jdi na obsah Jdi na menu
 

31. 8. 2021

Změna výše ceny stravného

Od 1.9.2021 dojde k navýšení stravného

 

Věková skupina 3 – 6 let

                                                               CELODENNÍ                       POLODENNÍ

RANNÍ SVAČINA                                              10,-                                        10,-

OBĚD                                                                   23,-                                        23,-       

ODPOLEDNÍ SVAČINA                                     8,-                                           -________________

CELKEM                                                              41,-                                        33,- 

 

 

Věková skupina od 7 let

                                                               CELODENNÍ                       POLODENNÍ

RANNÍ SVAČINA                                              11,-                                        11,-

OBĚD                                                                   24,-                                        24,-

ODPOLEDNÍ SVAČINA                                   9,-                                        -________________

CELKEM                                                              44,-                                        35,-

 

Odůvodnění:

Ke zvýšení ceny přistoupila MŠ Slunečná na základě novelizace Vyhlášky o školním stravování

č. 107/2005 Sb.

Stanovení výše finančního normativu pro školní stravování je v souladu se zněním vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 17/2015 Sb., a ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s výživovými normami z přílohy č. 1 jmenované vyhlášky (tzv. spotřebního koše) pro zajištění pestré a nutričně vyvážené stravy.

 

 

 

V Železném Brodě 1.9.2021

Sestavila: Jitka Mrklasová

Schválila: Daniela Lufinková

 

 

 

 

SMĚRNICE   O  STRAVOVÁNÍ  VE  ŠKOLNÍ  JÍDELNĚ  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

 

 

                                               VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Výdej dopolední svačiny                                                     8.30     -            9.30   hod

Výdej oběda                                                                         11.30   -           12.00   hod

Výdej odpolední svačiny                                                     14.00   -           14.30   hod

 

 

Cena stravného:        děti, kterým bude do konce školního roku 6 let a méně:

 

                        celodenní stravování-přesnídávka, oběd, svačina:           41,-

                        stravování bez odpolední svačiny:                                     33,-

 

                                    děti, kterým bude do konce školního roku 7 let:

 

                        celodenní stravování-přesnídávka, oběd, svačina:           44,-

                        stravování bez odpolední svačiny:                                     35,-

 

Způsob platby stravného:

                                    zálohovou platbou na účet Mateřské školy v Komerční bance

                                    č. účtu :  78-5809300297/0100, nutno uvádět variabilní symbol

                                    ve výši 850,- Kč (7leté děti  - 900,-Kč)

                                    (vyúčtování se provádí po skončení školního roku)

 

V rámci pitného režimu jsou dětem v průběhu celého dne na požádání podávány nápoje.

Jejich cena je zahrnuta v ceně stravného.

 

Odhlašování dítěte v případě nepřítomnosti v mateřské škole:

 

-nejpozději do 7.00 hod telefonicky nebo osobně paní učitelce (nebo poslat zprávu SMS)

  Telefon:       736 768 212

-v případě, že neodhlásíte své dítě včas, tak vám bude první den započítán jako by dítě bylo ve škole, ale další dny budou automaticky odhlášeny

Vedoucí školní jídelny: úterý          6.30 – 14.30 hod

                                         čtvrtek      6.30 – 14.30 hod

 

Zaměstnanci školní jídelny:

 

                        Vedoucí kuchařka:               Petra  Lejsková

                        Pomocná kuchařka:             Martina  Babcová

                        Vedoucí školní jídelny:        Jitka  Mrklasová

 

 

 

V Železném Brodě 1.9.2021